Kwalitatieve en onafhankelijke maatwerkoplossingen

voordeel digitale factuurverwerking
Professioneel en ervaren

Onze consultants hebben jarenlang ervaring met (Europese) aanbestedingen en worden ondersteund door een team van productspecialisten. Zij doen hiervoor de kwalificatie, uitwerking en opvolging. Ook geven wij u advies over vraagstukken die bijvoorbeeld spelen in de oriëntatiefase voor publicatie van de aanbestedingen. Wij helpen u hier graag bij.

voordeel digitale factuurverwerking
Kwaliteit door specialisatie

Het inschrijven op aanbestedingen is een vak apart. Een specialistisch vak waar wij een aparte afdeling voor hebben opgezet. De kennis en ervaring worden zo optimaal benut, waardoor we kwalitatief hoogstaande aanbiedingen indienen die veel toegevoegde waarde opleveren voor u als opdrachtgever.

voordeel digitale factuurverwerking
Optimale oplossingen dankzij maatwerk

Iedere opdracht zien wij als maatwerk. Hierdoor ontvangt u altijd een op uw situatie toegespitst advies. Uw keuze hierin is dankzij onze merkonafhankelijkheid zeer ruim. Dit geldt voor zowel de hard- als de software, waardoor geen wederzijdse afhankelijkheid ontstaat. Deze methode zorgt voor een optimale invulling van uw uitdagingen.

Voorbeelden van aanbestedingsadvies

Eerlijke aanbesteding? 

Is de aanbesteding wel transparant, eerlijk en objectief genoeg? U krijgt advies over hoe u het beste een juiste inkoopopdracht kunt opstellen.

Open of gesloten vragen? 

Op welke manier kunt u de beste balans creëren tussen open en gesloten vragen. En wat bereikt u hiermee?

Welke gunningscriteria?

Gunnen op prijs of kwaliteit? U ontvangt advies over welke puntentelling en gunningscriteria u kunt gebruiken en welke het beste past bij uw situatie.

Nog meer belangrijke vragen..

De juiste oplossing?

Krijgt u wel aangeboden wat u wenst? Wij adviseren u of de uitvraag er daadwerkelijk voor zorgt dat de juiste oplossing wordt aangeboden.

Welke aanbestedingsvorm? 

Aanbesteden kan middels verschillende vormen (openbaar, Europees, onderhands enz.). Welke aanbestedingsvorm is voor u van toepassing en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Opdelen in percelen? 

Wat zijn de spelregels omtrent het opdelen in percelen? U krijgt van ons advies over de voor- en nadelen hiervan en of dit voor u van toepassing is.

De rol van MVO bij inkoopprocessen

Maatschappelijk ondernemen is de norm

Overheidsinstellingen hebben op dit gebied een voorbeeldfunctie. Wij vinden het belangrijk om u proactief te adviseren over MVO-oplossingen. Dit kan zowel in de oriëntatiefase, de aanbestedingsfase, in de aangeboden oplossing en uiteraard ook gedurende de gehele contractperiode.

Oog voor het milieu

Het optimaliseren van het energieverbruik en het terugdringen van het grondstofgebruik zijn belangrijke onderwerpen in een aanbesteding. Een juiste uitvraag zorgt voor een kostenbesparing én een duurzaam inkoopproces. Wij geven u graag de instrumenten om hier invulling aan te geven.

Investeren in de maatschappij

In (Europese) aanbestedingen met een waarde van meer dan € 250.000,- wordt ‘Social Return’ sinds 2011 verplicht gesteld. Vaak wordt als vuistregel genomen dat de opdrachtnemer akkoord gaat met het beschikbaar stellen van 5% van de opdrachtwaarde aan ‘Social Return’. Graag geven wij u advies hoe u hier de beste invulling aan kunt geven.

Jasper van Hornsveld
Bid Manager
Gedegen en tijdig voorwerk is een must voor een succesvolle aanbesteding. Belangrijk is om advies vanuit de markt op te vragen en de eisen en wensen dusdanig op te stellen zodat de aangeboden oplossingen optimaal aansluiten op uw situatie. Wij helpen u hier graag bij!

Genoeg over ons

Vertel over uw uitdagingen

Wij zijn zeer benieuwd naar uw verhaal en uitdagingen. Vraag voor een advies op maat een kosteloos consult aan via het aanvraagformulier hiernaast. Wij staan klaar om u te helpen!

Niet alle velden zijn correct ingevuld