Bekijk lexicon navigate_next

Documenten digitaal ondertekenen kan met een digitale handtekening. Deze maakt het mogelijk om documenten elektronisch te ondertekenen waardoor het niet meer noodzakelijk is om documenten op papier in handen te hebben om een rechtsgeldig document te creëren.

Software waarmee eenvoudig een digitale handtekening kan worden geplaatst wordt voornamelijk gebruikt om efficiënter te kunnen werken. Op afdelingen zoals Inkoop kan hiermee makkelijk veel tijdwinst worden geboekt. Documenten hoeven namelijk niet meer fysiek langs verschillende ondertekenaars. Een elektronische handtekening heeft niet altijd dezelfde juridische status als een handtekening op papier. Juridisch gezien wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten digitale handtekeningen:

Elektronische handtekening: Dit is vaak een gescande handtekening. Hiervan is zodra het document uw netwerk verlaat de echtheid niet meer te achterhalen. De betrouwbaarheid kan dan niet meer voldoende worden vastgesteld. De handtekening is dan niet meer rechtsgeldig.

Geavanceerde elektronische handtekening: Door de handtekening te beveiligen met een door een algoritme gegenereerde unieke code is een digitale handtekening in de meest gevallen juridisch geldig. Door de unieke code kan worden achterhaald wie het document getekend heeft. Als er verandering worden aangebracht in het document nadat het getekend is vervalt de code en is het document niet meer rechtsgeldig. 

Gekwalificeerde elektronische handtekening: Juridisch is een gekwalificeerde digitale handtekening helemaal waterdicht en is gelijk aan een geschreven handtekening. Naast de unieke code bevat dit type handtekening een certificaat van een door de OPTA gecertificeerde organisatie. Op de website van de Autoriteit Consument & Markt kunt u uw eigen handtekening aanvragen. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is persoonlijk, u zal dan ook altijd door een van de geautoriseerde instanties altijd worden gevraagd om langs te komen zodat zij uw identiteit kunnen controleren. Het belangrijkste kenmerk van dit type elektronische handtekening is dat de u in het geval van een geschil niet hoeft te bewijzen dat de handtekening echt is. Als een partij beweerd dat de handtekening niet echt is ligt de bewijslast hiervoor bij hen. 

Een digitale handtekening is alleen rechtsgeldig als de betrouwbaarheid daarvan achterhaald kan worden. Dit is in de meeste gevallen zo met een 'Geavanceerde elektronisch handtekening' en altijd zo met een 'Gekwalificeerde elektronische handtekening'. 

Meer informatie over onze laagdrempelige software waarmee u digitaal kunt ondertekenen vindt u hier