Bekijk lexicon navigate_next

Nuance eCopy Sharescan converteert papieren bestanden naar doorzoekbare PDF’s, bewerkbare word documenten of Excelsheets, met behoud van de originele inhoud en lay out.

 Als informatie belangrijk genoeg is om te worden bewaard of gedeeld met anderen, moet het vastleggen ervan met zorg gebeuren. Daarmee kan Nuance eCopy u helpen. eCopy converteert papieren bestanden naar doorzoekbare PDF’s, bewerkbare word documenten of Excelsheets, met behoud van de originele inhoud en lay out. Door middel van de meest nauwkeurige OCR engine ter wereld zorgt eCopy voor vrijwel foutloze tekstherkenning, zodat het digitale document altijd overeenkomt met het originele document.

Nuance eCopy wordt direct gekoppeld aan uw primaire systemen. Hierdoor kunnen gebruikers direct scannen naar de applicaties waarin het echte werk gebeurt. Het is niet meer nodig om scans eerst te archiveren en openen. Daarnaast worden alle scans op een eenduidige manier gearchiveerd, waardoor ze altijd snel en eenvoudig terug te vinden zijn. OSN heeft veel ervaring met het bouwen van scanoplossingen. eCopy is voornamelijk geschikt om een scankoppeling te bouwen naar:  

- Patiëntendossiers
- HR-dossiers
- ERP-systemen


Meer informatie over onze scanoplossingen vindt u op de pagina digitalisering.