In gesprek met...
Marc Bischoff Tulleken
Technicus WTB
Bedrijf

Renolit

Branche

Medische kunststoffen en halffabricaten

FTE

3800+ fte

Website

www.renolit.com

Terug naar het overzicht keyboard_arrow_right

De RENOLIT Groep is een internationale fabrikant van kunststof halffabricaten en gerelateerde producten. Het familiebedrijf heeft meer dan 4500 medewerkers en werkt vanuit 30 locaties wereldwijd. In de Nederlandse vestiging in Enkhuizen worden kunststofproducten voor de verpakking van infusie-, transfusie- en dialysevloeistoffen gefabriceerd, die onder de naam RENOLIT Solmed wereldwijd aan de medische sector worden verkocht. Er werken ongeveer 160 personen, waarvan 100 in de productie. In hun werk zijn ze afhankelijk van geavanceerde apparatuur en onderdelen. Het onderhoud hiervan neemt de nodige administratie met zich mee. Bovendien heeft het bedrijf, gezien de medische doelgroep, een wettelijke bewaarplicht van veel documentatie. Om dit alles digitaal en efficiënt in te richten is de hulp van OSN ingeroepen.

Continue kwaliteitsbewaking en audits, zowel intern als extern, vereisen een strikte onderhoudsplanning van de apparatuur. De hierbij horende documentatie moet correct worden opgeslagen. RENOLIT maakt gebruik van het softwarepakket Ultimo Maintenance Management om het onderhoud op effectieve wijze in te richten. De bijkomende documentatie hiervoor werd voorheen handmatig gescand, eventueel aangepast, een goede naam gegeven en op de juiste plaats in Ultimo gezet. Dit proces kon efficiënter en gemakkelijker. Marc Bischoff Tulleken, Technicus bij RENOLIT: “Je stapelde die documenten altijd op totdat je een bak vol had. En dan ging je maar een middag aan
de slag om het weg te werken. Niet het meest inspirerende deel van ons werk…”

Peter Schutten
Business Consultant

Ultimo is een van de vele systemen waar we een scankoppeling mee hebben gerealiseerd.

“We wilden om economische redenen onze printer- en scanapparatuur niet vervangen, maar er toch echt qua productiviteit op vooruitgaan. Dankzij de koppeling van OSN naar Ultimo is dat gelukt. We winnen elke dag zeeën van tijd.”

In de nieuwe situatie worden documenten op centrale multifunctionals direct naar Ultimo gescand. Het enige wat nodig is, is het job-nummer of equipment-nummer intikken en het document wordt gelijk op de goede plek, onder een juiste naam opgeslagen. Snel en foutloos, aldus Bischoff Tulleken: “Een A4-tje scannen kost hooguit 30 seconden van in je hand tot gescand en vindbaar in Ultimo. Voorheen moest je scannen, mailen, opslaan, bewerken, naam geven, uploaden. Je was zo een paar minuten verder. Bij gemiddeld 15 documenten per dag per persoon merk je dan echt wel verschil.”,

“De scanoplossing is ‘fool-proof’. Iedereen snapt het direct en wordt gemotiveerd om ermee te werken. Het maakt ons werk makkelijker en het resultaat beter.”

Bovendien is de kans op fouten geminimaliseerd. Medewerkers die vroeger een hele stapel documenten in één keer wegwerkten, konden gemakkelijker een tikfout maken die pas later ontdekt werd als iemand het nog eens opzocht. Nu voert men tijdens een taak de documenten direct in door het job-nummer op het scherm van de MFP in te tikken. De naam van de job komt dan in beeld, dus is meteen te zien of er geen tikfout is gemaakt. Bischoff Tulleken: “Zodra je begint met tikken van het nummer worden gelijk al suggesties gegeven. Na 2 of 3 cijfers zie je meestal al het betreffende nummer in beeld. Dit maakt het nog sneller en accurater.”

 

Terug naar het overzicht